Wij zijn twee ervaringsdeskundigen van de oggz en ggz.
(De oggz is er voor mensen die door de reguliere ggz niet bereikt worden, bijvoorbeeld daklozen).

Vanuit die achtergrond is de cursus Samen op Verhaal ontwikkeld, in de basis door Zaynab Hesselink en vervolgens in de praktijk verder uitgebouwd en vorm gegeven door zowel Zaynab als Bianca van Basten.

Zelf hebben we hierin een dubbelrol: We zijn gelijkwaardig als deelnemers en doen zelf ook mee met de opdrachten. Daarnaast begeleiden wij, verzorgen we het programma en houden we de structuur in de gaten.

De cursus is het resultaat van onder andere dát wat ons zelf heeft verder geholpen in ons herstel en dat nog doet.
Naast de rouw om het verlies en de verwerking hiervan, zien we ook wat we door die pijnlijke ervaringen gewonnen hebben. Ze hebben ons ook gemaakt tot de mens die we nu zijn met de gevoeligheid en kundigheid waarmee we zowel (o)ggz cliënten kunnen ondersteunen als andere mensen die tegen de eigen kwetsbaarheid opgelopen zijn.
Zonder onze eigen ervaringen waren wij daartoe niet in staat geweest.


Zaynab
(geb. 1953)
door omstandigheden lange tijd 'zorgmijder'
moeder van 2 volwassen kinderen
zwemt dagelijks in de natuur (eigen therapie!)
zet vrijwel dagelijks een haiku op Linked In en Twitter:

  land en hemel
  vloeien in elkaar over
  nu er tranen komen

Bianca
(geb. 1964)
al vanaf jonge leeftijd in aanraking met de psychiatrie, voorbij diverse diagnoses inmiddels 'gewoon' hooggevoelig, hyperalert en uitgeput.
mantelzorgster voor moeder
woont tegen de Dolderse bossen met kater Vosje in de buurt
natuur, Vosje en haiku als wezenlijk belangrijke inspiratiebronnen
plaatst bijna dagelijks een haiku op Linked In en Twitter:

   spel van blad en wind
   beweeglijk stil van toon
   een moment van vrede