Herstellen doen we zelf, maar niet in isolement.

Wij zien herstel als ´meer mens worden' en hiervoor heb je de verbinding met andere mensen nodig.

In de eerste plaats zijn de deelnemers er natuurlijk voor zichzelf, maar daarnaast zijn ze er ook voor elkaar.
Dit werkt helend, stimulerend en geeft zelfvertrouwen.  

Samen op Verhaal' gaat niet met 'het grote levensverhaal' aan de gang maar met alledaagse gebeurtenissen, die vergeten of onbelangrijk leken. 
Wij vinden het belangrijk om juist daarbij aandachtig stil te staan.

Het delen brengt de deelnemer dichter bij zichzelf.
Hierdoor wordt hij zelfbewuster.
Dit hoort bij het proces van herstellen en verloopt bij iedereen anders.

Herstelgroepen waarin cliënten er -naar vermogen- voor elkaar zijn horen bij deze tijd en de nieuwe manier van werken binnen de hulpverlening, die gericht is op eigen kracht en zelfregie.