De structuur is een belangrijk uitgangspunt van de Samen op Verhaal-methodiek.
De opbouw van het programma is elke bijeenkomst in grote lijnen gelijk. Dit geeft houvast.

  • iedereen komt elke keer aan de beurt
  • op dat moment is er de ongedeelde aandacht van de hele groep
  • feedback in één woord
  • hierdoor focus op de kern
  • verschillende passende werkvormen