De cursus 'Samen op Verhaal' biedt deelnemers een veilige plek om het eigen verhaal te gaan ont-dekken en (precies zoveel als men zelf wil) met de medecursisten te delen. Het onderlinge contact, de bevestiging en de groeiende betrokkenheid bij elkaar werken helend.

Misschien is het nodig allereerst uit je zogenaamde onverschilligheid te stappen over een verleden dat je liever zou vergeten.
Juist de mooie -soms vergeten- herinneringen diep je daaruit op. Die zijn belangrijk genoeg om er verhalen van te maken.

Deelnemers worden zich ervan bewust dat zij elkaar kunnen vertrouwen en steunen. Men ervaart aan den lijve de kracht die men, naast en door kwetsbaarheden, ook bezit en waarmee men elkaar en zichzelf verder helpen kan in het herstelproces.